Zwembad opent 4 mei!
Openingstijden

Toekomst De Boskoele: informatieavond 27 februari

23 januari 2020

De werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) heeft in het voorjaar van 2019 een visie op de toekomst van voorzieningen in Gorssel gemaakt. De huidige en maatschappelijke (sport) accommodaties en de school zijn verouderd en duur in het onderhoud. In de visie staat een samenhangend toekomstbeeld voor Gorssel. Zo kunnen we onder andere voorzieningen/activiteiten behouden voor de toekomst.
De werkgroep GA! heeft vanuit de visie verschillende varianten uitgewerkt die door het adviesbureau Twynstra Gudde zijn doorgerekend. Belangrijke afwegingen hierin zijn behoud voorzieningen/activiteiten, samenwerking verenigingen, bereikbaarheid voorzieningen en betaalbaarheid voor de lange termijn. Tevens is er een voor de gemeente minimum variant opgenomen. Bent u benieuwd? Komt u dan naar één van de informatieavonden.

Uw informatieavond
Vanuit de belangrijkste voorzieningen en belangenbehartigers in Gorssel komen er in februari een aantal informatieavonden. Tijdens deze avonden worden de argumenten en uitkomsten van de 3 voorkeursvarianten gepresenteerd en zijn wij benieuwd naar uw mening. Er is al veel informatie over het proces en de (deel)resultaten. Die vindt u op www.gorsselseaccommodaties.nl en www.lochem.nl. Neemt u gerust een kijkje. Hier vindt u het meest recente persbericht over de informatieavonden. De informatieavond voor zwembad De Boskoele is op donderdag 27 februari. De avond vindt plaats bij ‘t Trefpunt (Molenweg 53, Gorssel) en begint om 19.30 uur.

Komt u naar de informatieavond?
We zien u graag tijdens de informatieavond op donderdag 27 februari en verzoeken u vriendelijk om zich aan te melden via zwembad@zwembaddeboskoele.nl

Met vriendelijke groet namens het bestuur Stichting Gorsselse Zwembaden,
Jorrit Erps